• Türkçe
  • English
  • العربية
  • فارسی

درباره ما

“از گذشته تا آینده… شرکت اصیل از زمان تاسیس 2005
تا به امروز با شعار اعتماد و اعتبار
در زمینه ساخت و ساز مشغول خدمات رسانی می باشد. در تمامی پروژه های انجام شده توسط شرکت اصیل
میتوان جلوه ای از معماری مدرن و علم مهندسی را به وضوح مشاهده کرد.
در طول انجام پروژه ها برای حفظ سلامت جان کارکنان تمامی قوانین رعایت کرده و این را وظیفه اصلی خود میدانیم.
همکاران شرکت، جوانان پر کار و زحمت کشی هستند که برای جلب رضایت مشتری از گذشته
تا به الان سخت در حال کار و پیشرفت می باشند تا به بهترین نحوه ممکن خانه های گرم و زیبا برای شما حاضر کنند.

چرا شرکت اصیل

شرکت اصیل از زمان تاسیس 2005 تا به امروز با شعار اعتماد و اعتبار در زمینه ساخت و ساز مشغول خدمات رسانی می باشد. در تمامی پروژه های انجام شده توسط شرکت اصیل میتوان جلوه ای از معماری مدرن و علم مهندسی را به وضوح مشاهده کرد.