• Türkçe
  • English
  • العربية
  • فارسی

سیاسات کوکی

کوکی ها فایل های متنی کوچکی هستند که هنگام بارگیری پرونده یا بازدید از یک وب سایت در هارد دیسک شما ذخیره می شوند. این فایل متنی حاوی اطلاعاتی است که دفعه بعد که از همان وب سایت بازدید می کنید ، می تواند توسط وب سرور خوانده شود. به عبارت دیگر ، کوکی ها پرونده هایی هستند که توسط وب سایت هایی که قبلاً بازدید شده اند ایجاد می شوند و اطلاعات مرور مانند تنظیمات برگزیده وب سایت شما را ذخیره می کنند. تنظیمات کوکی شما مهم است زیرا کوکی ها به وب سایت ها اجازه می دهند هنگام بازدید از آن وب سایت ، مرور شما را ردیابی کنند. از کوکی ها می توان برای ذخیره اطلاعاتی که در فرم وارد می کنید نیز استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر لازم است فرمي را كه قبلاً ، آدرسي را كه در اينجا وارد كرده ايد پر كنيد. کوکی ها بدون نیاز به تایپ مجدد اطلاعات طولانی ، شما را به یاد می آورند. به همین دلایل ، ما کوکی ها را جمع آوری می کنیم تا سفارشی را که به کاربران خود ارائه می دهیم سفارشی کنیم و دسترسی آنها را به محتوای متناسب با نیازهای آنها تسهیل کنیم. این کوکی ها برای ثبت نام به عنوان کاربر ، استفاده از خدماتی مانند دسترسی به مناطق امن سایت و امکان پیمایش در وب سایت ضروری هستند. بدون این کوکی ها ، نمی توانید از این خدمات استفاده کنید.

مانند همه وب سایت های عمومی ، سایت ما از کوکی هایی کاملاً ضروری استفاده می کند. این کوکی ها اطلاعاتی را در مورد نحوه استفاده بازدیدکنندگان از وب سایت جمع می کنند ، از جمله اینکه صفحاتی که بازدیدکنندگان مرتباً بازدید می کنند و یا اینکه آیا پیام های خطا را از صفحات وب دریافت می کنند. این کوکی ها اطلاعات مربوط به اطلاعات هویتی بازدید کننده را جمع آوری نمی کنند. تمام اطلاعات جمع آوری شده توسط کوکی ها با هم جمع می شوند و بنابراین هویت آنها محرمانه است. این فقط برای بهبود عملکرد وب سایت استفاده می شود.